چهارشنبه, 20 فروردين 1399

صعود خطالراسي علم کوه ، سياه سنگ ها ، چالون ، سياه کمان -23 مرداد 94

مسير:
وندازبن تنگ گلو
فرود از نفت چاک
سعود خطالراسي علم کوه ، سياه سنگ ها ، چالون ، سياه کمان
علم کوه 4850
سياه سنگا 4604
چالن 4516
سياه کمان 4472
23 مرداد 94

بازدید 1750 بار
برای ارسال نظر وارد سایت شوید