چهارشنبه, 20 فروردين 1399

برنامه صعود بهار 94 گروه کوهنوردی اکسیژن

به نام خدا
برنامه فصل بهار 94 گروه کوهنوردی اکسیژن
برنامه های صعود به قله های فصل های آینده به قرار زیر می باشد:

ردیف تاریخ قله مسیر
1 جمعه 21 فروردین شاه سر نهالستان کانی
2 جمعه 28 فروردین شاه علمدار بامشی پشته (جاده گلامره)
3 جمعه 4 اردیبهشت شاه پیل کوه پی رجه
4 جمعه 11 اردیبهشت وروشت هریجان
5 جمعه 25 اردببهشت آزاد کوه کلاک بالا - دونا
6 جمعه 1 خرداد توار کوه میزبان : نگین کوهستان فشکور
7 جمعه 8 خرداد کرما ونداربن
8 جمعه 22 خرداد پناهگاه سرچال سیاه کمان
9 جمعه 29 خرداد شاه علمدار بامشی پشته (جاده گلامره) عصر
  • توار کوه- داریو
  • علم کوه – از مسیر حصار چال
  • سیاه بیشه – امامزاده اسماعیل به بزکلا
  • دونا – سرنا
  • زرین کوه
  • دماوند
  • سبلان
  • علم کوه – از مسیر سیا سنگها
  • ماسه مور - ناتر